Lindesbergs kommun

Avtalsinformation

Avtalsinformation
<< Tillbaka
  27 Vuxna missbrukare - Stödboende - Ramavtal vård och behandling vuxna Stödboende  
  Avtalet avser vård och behandling av vuxna i stödboende. Pris per vårddygn 1 150 kr.  
     
 
Handläggare Avtalsnummer Gäller för
Magnus Nordkvist
magnus.nordkvist@lindesberg.se
Ks 749/2020 Stödb-06 Lindesbergs kommun
     
Leverantör Avtalets giltighetstid Förlängning
Fzon AB
Box 1012
721 26  Västerås
OrgNr: 556902-5074
2021-07-15 - 2025-07-14 Avtalet kan inte förlängas
     
Kontaktperson Fax Tel nr
Kjell Fredriksson
kjell@frizonsgruppen.se
070-554 65 20
     
Hemsida