Lindesbergs kommun

Avtalsinformation

Avtalsinformation
<< Tillbaka
  17 Livsmedel  - Mejeri 2022  
  Avtalet avser mejeriprodukter.  
     
 
Handläggare Avtalsnummer Gäller för
Magnus Nordkvist
magnus.nordkvist@lindesberg.se
Ks 1472/2022 Lindesbergs kommun
     
Leverantör Avtalets giltighetstid Förlängning
Arla Foods AB
Box 4083
169 04  Solna
OrgNr: 556579-4400
2024-02-03 - 2027-11-30 Avtalet kan inte förlängas
     
Kontaktperson Fax Tel nr
Jenny Cederlund
jenny.cederlund@arlafoods.com
072-164 26 52
     
Hemsida